Bedrijven

Gladheidsbestrijding

Wanneer de winter om de hoek komt kijken en er sprake is van gladheid en/of sneeuwval is ReVe ook
inzetbaar. Wij helpen u graag om de wegen, parkeerplaatsen en looppaden van uw bedrijfsterrein
sneeuw- en ijsvrij te houden.

Grondwerk

Alle voorkomende werkzaamheden zoals het ontgraven en verzetten van grond, het aanbrengen en
egaliseren van zand en verdichtingwerkzaamheden van de zandbaan met de trilplaat voeren wij uit in
eigen beheer.

Riolering

Ook voor de aanleg van riolering bent u bij ons op het juiste adres. Daar waar noodzakelijk verzorgen wij
voor u de wateropvang door het aanbrengen van kolken en lijn-goten. Met onze kranen van 2,5 ton tot 7,5
ton kunnen wij zowel kleine als grote rioleringsklussen aangrijpen.